TBSS -Twisted Body Stress Syndrome - En allt vanligare diagnos.

Hemsidan är under uppbyggnad.

 

Prövat en mängd olika behandlare/ behandlingar utan varaktiga resultat ?

Har du av dessa behandlare fått rygg och nack-diagnoser som ”låsningar”, ”kot eller bäcken förskjutningar” vilka om och om igen ”justerats” eller ”manipulerats” ?

Om en behandlingsmetod fungerar bör resultat ses inom 1-3 behandlingar!

Om inte, bör diagnos och/eller vald behandlingsmetod/givna råd omprövas / ifrågasättas / kompletteras eller så måste ytterligare utredningar som röntgen eller labtester göras.

Ofta kan ett nytt, helt annat perspektiv, ge smärtlindring eller t.o.m. vara lösningen på långvariga / ständigt återkommande smärtbesvär. Detta gäller även de som av sin läkare fått diagnosen "kronisk" smärta.

Är du en av de många patienter som INTE blir bättre eller t.o.m sämre av styrketräning / stretching ?

Hos mig får du en,
smärtfri,
väl utprövad,
helt annorlunda behandlings strategi,
utan vare sig manipulations-behandling ("brytningar") styrketräning eller stretching.

För ett varaktigt behandlingsresultat,

är det utöver att förändra olämplig ergonomi, avgörande att även behandla: 

Vänster - högersidiga, centralt utlösta, muskel obalanser.
Detta nya perspektiv på långvariga smärttillstånd kan oftast ge stor lindring även då "inget annat har hjälpt".

Vårt autonoma (= icke viljestyrda) nervsystems sympaticus-del reagerar på allt vi ställs eller riskerar att ställas inför. Syftet är att sätta vår kropp i beredskap för vad som komma skall eller vad som kanske kan komma att ske.
Vissa känslor, speciellt förväntansoro, leder till asymmetriskt förändrad retbarhet i de hjärnområden som förbereder / styr vår motorik (se rubrik Research).
Hela vår kropp vrids på grund av den asymmetriskt ökade beredsskaps anspänningen i musklerna. Detta vridna kroppsmönster hittas på merparten av patienter med smärta. Följden blir att leder, diskar och muskler utsätts för ihållande ofysiologisk obalanserad belastning. Diskar kan bukta ut, ryggens små leder eller nerver kan klämmas in, bäckenledernas stabilitet kan påverkas.  Blodcirkulation till senors omgivande vävnad liksom hudens och bindvävens cirkulation påverkas negativt och även här asymmetriskt. Lymfflöde med bortsköljning av metabola substanser försämras. Resultatet  – än mer smärta.

Behandlingarna inleds med en kognitiv behandlingsstrategi med syfte att minska aktiviteten i muskelspännings-förberedande hjärnområden. Syftet är att skapa bättre höger-vänster sidig muskelär balans och styrka. Resultaten ses omedelbart.

Den kognitiva behandlingen syftar även till att förändra aktiviteten i hjärnans tolkningsområden för smärta, i det så kallade Pain Matrix. Denna förändring sker sekundsnabbt. Som patient märker du exempelvist att;
Smärtan/ ömheten på sk. triggerpunkter försvinner sekundsnabbt.
Även Fibromyalgipatientens intensiva och ofta mångåriga smärta på ömma triggerpunkter försvinner omedelbart.

Det kan verka som "konstig magi" – men är istället tillämpad kognitiv neurovetenskap.

Inom smärtforskning hörs allt oftare begreppet:

Retrain & Change the brain – relieve the pain. Uttrycket grundar sig på att alla våra smärtupplevelser sker i vår hjärna och inte lokalt ute i ryggen, nacken eller i axeln även om det är där ute i kroppen som "något akut hänt" och varifrån varnings-signalen in till hjärnan startar. Detta är anledningen till att behandling måste ske på "flera nivåer, och inte enbart lokalt "där smärtan känns".

Graden av upplevd smärta påverkas i mycket stor grad av vår egen emotionella tolkning, ffa. huruvida hjärnan tolkar en situation som farlig eller inte farlig. Tidigare egna erfarenheter spelar här självklart en stor roll.

Efter den kognitivt inriktade behandlingen ges manuell behandling riktad mot uppkomna strukturella förändringar (stramhet, förtätningar) i muskulatur, bindväv och fascia.

Inom 1–3 behandlingar upplever merparten av patienter med våra vanligaste orsaker till rygg / nackbesvär - en klar smärtlindring.

Några ord om träning;
Viktigast är INTE styrka utan istället effekterna på cirkulation, andning, balans, koordination, social samvaro och ffa. träningens stressreducerande effekt.
Bra aktiviteter är promenader/cykling/dans/simning, men först då den akuta smärtan har behandlats och är under kontroll.

Styrketräning och stretching hjälper inte mot en dålig ergonomi (timvis i gam-nacke ställning framför dataskärmen eller böjd nacke över mobilen) med ihållande statisk belastning av muskler och ytterlägesbelastade leder.

Läs mer om detta under rubriken - Research.

Hos mig får du verktygen och kunskaper så att du själv kan påverka din smärta, ändra betende / ergonomi och åstadkomma en varaktig förbättring.

Välkommen!

Tidbokning på tel: 021-120901