Kronisk smärta – min specialinriktning

Min specialinriktning: 
Långvarig smärta från nacke-axlar, rygg och bäcken samt Fibromyalgi.

Min egen utvecklade behandlings metodik, TBSS-metodiken, omfattar:

1. Information om ergonomi/biomekanik , autonoma nervsystemet och centrala stress mekanismer. Detta ger dig möjlighet att SJÄLV påverka din smärta.

2. Teoretisk bakgrund om hjärnans s.k. "Pain Matrix", dvs hur hjärnan bildar upplevelsen av din SMÄRTA och hur du själv med enkla kognitiva övningar förändrar hjärnans aktivitets-mönster och därigenom inom loppet av sekunder SJÄLV kan minska din smärta.

3. Manuell behandling (tvära muskelfriktioner + bindvävsbehandling) av uppkomna strukturella förtätningar / elasticitetsförändringar i muskulatur, bindväv och fascia.

4. Befrämja neuroplacticitet. Begreppet neuroplasticitet innebär att hjärnan har en förmåga att "bygga om" sig och förändra sin struktur på fysiologisk nivå beroende på de krav som ställs på den. Med enkla kognitiva hemövningar flyttas aktivitet från hjärnans muskelspännings förberedande områden till hjärnans frontala beslutsfattande områden. Dessa frontala områden kontrollerar även våra emotionella centra och har positiv påverkan på våra egna smärthämmande system. Resultatet blir minskad minskad smärta, generellt minskad muskulär anspänning, förbättrad blodcirkulation och sekundsnabbt förbättrad vänster-högersidig muskelbalans och muskelstyrka.

Avgörande för ett bestående behandlingsresultat är förutom att förbättra ergonomin även att återställa de centralt (= av hjärnan) utlösta vänster-högersidiga muskulära obalanser som p.g.a stress-påverkan, omedvetet vrider hela vår kropp och som innebär att våra leder och diskar utsätts för ihållande obalanserad belastning. 

TBSS-metodiken kan beskrivas som:
"Hjärnvägen" till snabb smärtlindring och förbättrad muskel-balans.

 

Är du en av de många som inte blir bättre eller t.o.m. sämre av styrketräning och stretching? Då ska du ta kontakt med mig.

Tidbokning på tel: 021-120901